KHÓA HỌC SẮP DIỄN RA

+ SUCCESS SEMINAR i2

+ NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH

+ XÂY DỰNG NHÂN HIỆU

+ LION CAMP i2

+ GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN i2

TIN TỨC

THÔNG TIN CẦN LƯU Ý

Management Team

Huỳnh Công Trường
Chủ Nhiệm
Nguyễn Thuỳ Hương
Đồng sáng lập
Ngọc Nguyễn
Trưởng Ban Sự Kiện
Nguyễn Phước Lộc
Giảng Viên
Steven Nguyễn
Giảng viên
Vũ Đức Thắng
Giảng viên
 
 

ĐĂNG KÝ NGAY


Chưa