Bạn làm gì với cuộc đời mình?

Sống đời tự do mà bạn muốn_Tập 1: Bạn làm gì với cuộc đời mình?

  • Chuyên gia huấn luyện: Doanh nhân – Diễn giả – Nhà đầu tư Huỳnh Công Trường

 

Sống đời tự do mà bạn muốn_ Tập 2: Quản trị năng lượng sống

  • Chuyên gia huấn luyện: Doanh nhân – Diễn giả – Nhà đầu tư Huỳnh Công Trường

Bạn làm gì với cuộc đời mình_Tập 3: Năm yếu tố hội tụ giúp bạn Khởi nghiệp thành công

  • Chuyên gia huấn luyện: Doanh nhân – Diễn giả – Nhà đầu tư Huỳnh Công Trường

Bạn làm gì với cuộc đời mình_Tập 4: Năm tầng lớp tư duy

  • Chuyên gia huấn luyện: Doanh nhân – Diễn giả – Nhà đầu tư Huỳnh Công Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *