Category Archives: Sống Đời Tự Do Mà Bạn Muốn?

“KIM TỨ ĐỒ” 4 Loại Công Việc Trong Cuộc Sống

Trong Kim tứ đồ trên chỉ ra cho chúng ta thấy được 4 nhóm người đại diện đặc trưng cho xã hội này! Dù bạn là ai ,làm gì đi nữa thì chí ít cũng phải thuộc một trong bốn nhóm trên. Bạn đang nằm trong khung nào của Kim tứ đồ??? Hầu hết chúng […]

Cảm nhận học viên sau khoá học

Chương trình đào tạo “Sống đời Tự do mà bạn muốn” là chương trình Offline huấn luyện đặc biệt của Học viện i2 dưới sự chia sẻ, training đầy nhiệt  huyết của Doanh nhân- Diễn giả- Nhà đầu tư thành công Huỳnh Công Trường, với những bài học vô cùng ý nghĩa về cuộc sống […]

Bạn làm gì với cuộc đời mình?

Sống đời tự do mà bạn muốn_Tập 1: Bạn làm gì với cuộc đời mình? Chuyên gia huấn luyện: Doanh nhân – Diễn giả – Nhà đầu tư Huỳnh Công Trường   Sống đời tự do mà bạn muốn_ Tập 2: Quản trị năng lượng sống Chuyên gia huấn luyện: Doanh nhân – Diễn giả […]