CƠ CẤU TỔ CHỨC HỌC VIỆN I2

huỳnh công trường

HUỲNH CÔNG TRƯỜNG
CHỦ NHIỆM HỌC VIỆN I2
VŨ ĐỨC THẮNG

VŨ ĐỨC THẮNG
PHÓ CHỦ NHIỆM HỌC VIỆN I2

TRẦN MINH SANG
PHÓ CHỦ NHIỆM HỌC VIỆN I2
HUỲNH CÔNG DANH

HUỲNH CÔNG DANH
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO HỌC VIỆN I2

NGUYỄN THIỆN TRÍ
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN I2

HƯƠNG NGUYỄN
CHUYÊN GIA HỌC VIỆN I2

NGỌC NGUYỄN
TRỢ LÝ CHỦ NHIỆM HỌC VIỆN I2

TRINH NGUYỄN
TRỢ LÝ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN I2

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 345 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1

 Hotline: 08 172 777 87

 Gmail: hocviendautui2@gmail.com

 Facebook: Học Viện i2

 Youtube: Học Viện i2